Privacy Policy

Privacyverklaring Dirt Trails
Dirt Trails vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring (die je hier ook als pdf kunt downloaden) leggen we uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@dirttrails.nl.

 

Artikel 1 – Wie zijn wij?
Dirt Trails is een eenmanszaak, gevestigd te (1064 EG) Amsterdam aan de Burgemeester Hogguerstraat 1001. Dirt Trials is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75912589. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, e-mail, adres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst of het bekijken van onze website. Wij bewaren deze gegevens zo lang de website online is en onze reizen worden georganiseerd.

 

Wij gebruiken jouw naam en e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief enkel met jouw expliciete toestemming en bewaren deze niet langer dan jij staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Voor het beheer van boekingen verwerken wij je naam, adres, e-mailadres en telefoongegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij onze reizen niet aan jou leveren. Wij verwerken deze gegevens dan ook op grond van uitvoering van onze overeenkomst.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, adres, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij na zeven jaar deze gegevens van jou verwijderen.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten verwijderen nadat deze klacht is afgehandeld.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Jij hebt ondubbelzinnige toestemming gegeven om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Om het plaatsen van reacties onder onze blog berichten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, e-mail en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Wij bewaren deze gegevens totdat jij jouw reactie of wij ons bericht verwijderen.

 

Artikel 3 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

 

Artikel 4 – Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

 

Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Dirt Trails om jouw gegevens in te zien.

Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

 

Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Dirt Trails, kun jij bezwaar maken.

 

Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@dirttrails.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5 – Wie ontvangen jouw gegevens?
Dirt Trails zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6 – Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

 

Artikel 7 – Slotbepalingen
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@dirttrails.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  • Facebook Dirt Trails Mountainbike
  • Instagram Dirt Trails Mountainbike

©2019 Dirt Trails.

Kvk nummer: 75912589